Terapi

”Alla har en inre potential
som kan förädlas till det bästa.”

– Enligt filosofen Aristotelses tankar

Behandling av psykiska besvär

Känner du dig deprimerad, går med ständig ångest, fått panikångest, känner av social fobi eller utmattningsymptom? Kanske har du en låg självkänsla och/eller lågt självförtroende – då är det terapi du behöver. Här presenteras två olika terapimodeller och ibland behövs båda om du vill prova.

 

Din terapi läggs upp utifrån vem du är, vad du vill med din terapi och vad som passar dig.
Jag som terapeut kan föreslå olika kombinationer av verktyg som jag har att erbjuda, men det är alltid du som väljer och bestämmer. Här utgår vi alltid från KBT eller Hypnoterapi som grund.

Helena Granvik. Grundaren och hjärnan bakom Phagos.

Vad är terapi?

Terapi betyder att det finns en behandlingsform för sjukdom eller skada.
Här betyder terapi att det finns behandlingsformer för psykiska besvär i form av KBT-samtal och Hypnoterapi.
KBT och Hypnoterapi är två helt olika former av terapi.

Hur länge ska man gå i terapi?

Du ska räkna med att terapi tar tid. KBT kan ta 6 – 35 sessioner. Räkna med minst tio, vilket ofta är den tiden lättare besvär tar.
Första sessionen är 90 minuter. Därefter är sessionerna 60 minuter om vi inte kommer överens om något annat.

KBT

KBT-terapi är en välkänd aktiv terapiform som ger resultat. KBT står för Kognitiv Beteende Terapi.

Här identifierar vi tillsammans dina obalanser och eventuell sjukdom som du behöver arbeta med. Du får stöd med att skapa en tydlig målsättning med din terapi. I många fall kommer vi även ta fram din personligt värderade riktning i livet. Detta gör att vi skapar en kompassriktning för dig som vi alltid kan checka av under terapitiden. Du kommer få upptäcka dig själv utifrån olika situationer som du idag tycker är jobbiga att möta. Du får hjälp med att förstå dina reaktioner och medvetet förändra dina tankar och beteenden, samt se hur du på egen hand kommer allt starkare ur de dilemman som du kom till terapin med. Du kommer ha med dig nya verktyg att hantera ditt liv med när du är klar.

Hypnoterapi
Hypnoanalys

Är en terapi där vi utgår från att det finns en bakomliggande orsak till din rädsla, ångest, oro, nedstämdhet och ibland även din fobi. Denna orsak behöver frigöras.

När du inte vet varför du känner som du gör. När du sökt och kognitivt försökt ta dig ur olika dilemman och ändå finner att du hamnar på ruta ett. Då kan hypnoterapi vara det vi ska arbeta med.
Du får hjälp med att sätta ett mål och en värderad riktning i ditt liv. Det är viktigt att du vet vilken intention du har för din terapi för ett lyckat resultat.
Tillsammans med din terapeut försätter du dig i ett hypnotiskt tillstånd och sedan arbetar vi med att släppa allt analyserande av verkligheten. Vi arbetar med att ta dig tillbaka i tid och rum och släppa taget om det som dyker upp för din inre scen. Vi arbetar så tills den första händelsen som var med och orsakade dina besvär dyker upp. När det skett arbetar vi vidare med att förändra dina beteenden i nuet, då kommer det gå mycket lättare att förändra verkligheten.

Hypnoterapi
Suggestionsterapi

Här arbetar vi med lättare fobier som exempelvis flygrädsla, hissrädsla, ormrädsla eller spindelrädsla. Vi kan även jobba med att sluta röka, sluta snusa, gå ner i vikt, sova bättre, scenskräck, etc.

Det är viktigt att ta reda på om det finns någon bakomliggande orsak till dina besvär, så de inte byts ut till något annat. Tänk bara igenom om det föregick någon obehaglig händelse i ditt liv innan du drabbades av din fobi eller började röka. Eller om du vet med dig att du ofta röker mer när du är ledsen eller arg. Då ska du arbeta med hypnoanalys eller KBT-terapi.
Dessa terapier går ofta fort och tar två till tre sessioner. 

BOKA TID

Tänk dig att du köper en inre resa som du kommer ha nytta av resten av ditt liv.

Jag vet att den investeringen är värt det.
Jag rekommenderar dig att investera minst fem tillfällen.

Jag ser fram mot att få guida dig på din inre resa
till ett välmående liv.

Välkommen!
– Helena Granvik

Rulla till toppen