Funktionsmedicin

En holistisk medicin där du optimerar din hälsa med ett biologiskt kretsloppstänkande.

Vad är funktionsmedicin?

– En medicinsk inriktning som på vetenskaplig grund söker efter de underliggande orsakerna till kroniska sjukdomar.

– En seriös satsning på förebyggande insatser för att hålla människor friska.

– Ett arbetsklimat som tillåter alla att leva hälsosamt och maximalt kunna bidra till samhällsnyttan.

– Ett biologiskt kretsloppstänkande som tar hänsyn till människa, djur och miljö.

Hur vet du om du behöver funktionsmedicinsk vård och hälsocoachning?

Har du någon eller några av dessa symtom eller sjukdomar?

Stressrelaterad ohälsa
Depression
Övervikt
Högt blodtryck
Utmattningssyndrom
Diabetes eller andra metabola sjukdomar
Ångest
Högt kolesterol
IBS eller andra mag-tarmbesvär

Autoimmuna sjukdomar
Reumatiska sjukdomar
Fibromyalgi
Kronisk trötthet
Kognitiva nedsättningar
Led- och muskelbesvär
Hudåkommor
Allergier eller astma
Hormonella obalanser
Sköldkörtelbesvär

– Upplever du den traditionella vården otillräcklig oavsett hälsobesvär?

– Vill du förstå de verkliga orsakerna bakom dina hälsobesvär och lära dig 

hur du kan må bättre?

Vad behandlar Funktionsmedicinen?

Vi behandlar orsakerna till obalanser i din kropp

Inom Funktionsmedicin behandlar vi orsakerna till obalanserna i din kropp, vilket ofta resulterar i att det handlar om din mag- och tarmhälsa.
Vi gör tillsammans en kartläggning på genetik, livsstil, bakgrund och symtombild med dig som kommer.

Person som står på en sten och har en stark sol bakom sig

Vad får du i en funktionsmedicinsk behandling?

Coachande samtal och undervisning kommer ha en central roll i behandlingen för att kunna nå de resultat som du vill uppnå. Här arbetar vi kring de livsstilsförändringar som vi kommit överens om och som fungerar för just dig. Vi arbetar med kost, näring, stress, motion, sömn och relationer.

Undervisningen består av förslag på livsstilsförändringar och hur dessa kan påverka aktuell
symtombild. Potential till egenläkning är centralt.

Vi ser över dina eventuella biokemiska obalanser, vilket ofta avspeglas på hud, naglar, tunga, ansikte och kroppsform. Ibland behövs även vissa provtagningar för att säkerställa orsaken. Provtagningarnas kostnad tillkommer utöver behandlingskostnaden.

Ibland behöver du gå vidare till en av FunMeds kliniker som drivs av läkare i funktionsmedicin. Där kommer du att rekommenderas vidare.

När vi arbetar i grupp får var och en extra draghjälp i sina livsstilsförändringar genom att vi är flera som gör samma sak.

Varför satsa på FunktionsMedicin?

För att du seriöst vill skapa förebyggande insatser till ett friskt liv. För att du vill leva de flesta av dina levnadsår i så bra form som möjligt. För att du vill med ditt sätt att leva bidra till samhällsnyttan och vår jords välmående.

Mina personliga erfarenheter av funktionsmedicin

För min egen del har min arbetskapacitet och min kraft till mitt privatliv ökat med 100%. Det var värt allt. Jag orkar nu arbeta 100% och jag är väldigt sällan sjuk. Är jag sjuk återhämtar jag mig snabbt. Mina migränanfall som tidigare var svåra att hantera och som jag blev sängliggande, är idag få och hanterbara. Jag ser dem som jag behandlat per i dag leva och verka i sina liv på helt nya nivåer än tidigare.

Helena Gradvik ute med en grupp får
Rulla till toppen