Shamansk Energimedicin

Shamansk Energimedicin är en kraftfull holistisk healing som ger en hållbar förändring.

Ditt inre ljus

Shamansk Energimedicin har en uppsättning tekniker som förvandlar energikroppen, läker själen och kan förändra vårt liv och hur vi dör. Det är en vacker process där vi får komma i kontakt med vårt ursprung och sanna jag. En upptäckt hur vi alla hör samman och hur din omvärld speglar din inre värld. Där finner vi förändringspotentialen i samklang med ditt inre ljus. Ditt inre ljus som får möjlighet att här komma ut och lysa i sin fulla kraft.
Shamansk energimedicin har tekniker som ger starka positiva effekter för dig som privatperson och för dig som leder andra människor i ditt yrkesliv.

Hur arbetar en shaman?

Shamaner ”visdomsbärarna” är människor som känner avståndet mellan saker och uppfattar de lysande trådarna som animerar allt liv. Alberto Villoldo talar om att vi alla har ett ”Luminous Energy Field” (LEF) som omger oss som en matrix eller plan och som upprätthåller den fysiska kroppens hälsa och livskraft. När vi arbetar med shamansk energimedicinsk healing arbetar vi med kroppens elektromagnetiska fält. Vi arbetar utifrån att vilja öppna upp vårt hjärta för att kunna kommunicera med andra och världen genom hjärtat. För att kunna minnas vart vi alla kommer ifrån. För att med vårt energifält upprätthålla vår fysiska kropps hälsa och livskraft.

Helena Granvik. Grundaren och hjärnan bakom Phagos

Din shaman

Jag som din shaman skapar en trygghet i rummet så att du vågar arbeta med det du kommer till mig med. Utifrån vad som dyker upp under sessionen använder jag mig av olika tekniker som passar där och då.

Hur går en session till?

Under en session arbetar vi tillsammans utifrån en intention som du kommer till mig med. Något som du vill förstå eller förändra i ditt liv. Vi arbetar tillsammans i fyra olika energinivåer.

1. Fysisk nivå

Vi identifierar fakta kring allt som hänt, eller som du upplever har hänt. Vad som skaver och triggar dig till att inte må så bra eller till att undvika att agera och göra det du vill göra med ditt liv.

2. Symbolisk nivå

Med intellektet identifierar du nu vilka tankar som kretsar kring de fakta vi fått fram i nivå 1. Vilka känslor som kopplas till det du tänker om händelsen. Vilka grund trossatser som gör att du fastnar i de tankar, ord och känslor du har om och om igen i liknande situationer. Vilka rädslor som hindrar dig från att bli fri att styra ditt liv ditt du vill.

3. Själslig nivå

Vi övergår här till att genom olika symboler, med din fantasi, dans, bilder, musik och poesi ser på det som du fått fram under den fysiska och symboliska nivån och arbetar här med samma sak. När du använt din kreativa förmåga kring skavet och tillåtit dig att drömma din dröm om livets möjligheter.

4. Energimässig nivå

Här går vi över till att arbeta med din intention, din energi och din visualisering för att helt släppa taget om det som du kom hit med från början. Att nu börja skapa livet utifrån ett högre perspektiv i nuet och samtidigt vara medveten om detaljerna utan attatchment.

När du väl har släppt taget i den energimässiga nivån arbetar vi igenom vad du ska göra annorlunda i ditt liv. Vad du behöver öva på och fortsätta med tills nästa session. Här och nu och framåt.

Vad kan du förvänta dig?

Du är hela tiden med och skapar tankarna och handlingarna i ditt liv, så även i sessionen. Många upplever att de sitter fast i sig själva och sin livssituation. En del kan känna en rädsla för att förlora sig själva om de öppnar upp för känslor som de stängt ute. Andra är rädda för förändring. Men, det som kommer hända när du är beredda att börja läka och utvecklas är bara att du kommer bli en bättre version av dig själv.

När du öppnar upp ditt hjärta och blir allt mer hel och ansvarstagande för dig själv, dina handlingar, tankar och känslor kommer du bli fri att leva fullt ut i sanning med dig själv och världen. Den utvecklingen du gör med dig själv genom att öppna upp ditt hjärta, kommer även hjälpa din omgivning och hela världen till att bli en bättre plats att leva och verka på.

Helena Granvik med en utsträckt och öppen hand
Helena Granvik på en strand under eldcermoni

Hur kom shamansk energimedicin till?

Alberto Villoldo, fil.dr, psykolog och medicinsk antropolog ledde Biologiskt självregeleringslaboratoriumretorik vid San Francisco State University och undersökte hur energimedicin kan förändra hjärnans kemi. Han tog ett beslut att vidga sin studie från mikroskopets värld till att hitta ett system som var större än hjärnans nervnätverk.

Alberto ville lära sig att programmera sinnet för att skapa psykosomatisk hälsa. Han uppsökte de kvarvarande ”Earth Keepers”, de visa som fört kunskapen och visdomen vidare i generation efter generation under tusentals år. 

De lärde honom sina läkande metoder och Alberto fick själv läka sina egna sår genom att förvandla gammal smärta, sorg, ilska och skam till styrka och medkänsla. Genom allt upptäckte Alberto en uppsättning tekniker som förvandlar kroppen, läker själen och kan förändra vårt liv och hur vi dör. De läror som han fick med sig förklarar att ett Luminous Energy Field (LEF) omger oss som en plan eller en matris och som upprätthåller den fysiska kroppens hälsa och livskraft.

Alberto Villoldo bedriver idag Four Winds Society och Light Body School.

Rekommendation

Vi rekommenderar dig att boka ett paket där du ger dig själv möjlighet till en fantastisk transformering. 

För att ge dig tiden som behövs för din inre utveckling har vi satt ihop paket med flera tillfällen.

Person som sitter på en sten och blickar ut över vattnet

Paket - Shamansk energimedicin 6 sessioner

Du går sex tillfällen och betalar för fem.
Sessionerna är 75 – 90 minuter långa.

Person som utför yoga

Paket - Shamansk energimedicin 10 sessioner

Du går tio tillfällen och betalar för 8 tillfällen.
Sessionerna är 75 – 90 minuter långa.

Grupp runt en eld på en strand

Boka en heldag med mig för shamansk energimedicin

Beställ en skräddarsydd heldag
För dig som enskild eller grupp (max 5 pers).
Vi kommer till er, där var och en får en personlig shamansk energimedicinsk healing. För priser och mer information ta kontakt.

Rulla till toppen