STRESSHANTERING

Långvarig stress gör dig sjuk.

Hur vet du att du behöver stresshantering?

När tiden inte räcker till för att arbeta och bli färdig med dina arbetsuppgifter, när du ligger efter hela tiden. Du arbetar allt oftare över fast du borde gå hem. Din arbetsbelastning bara ökar och dina resurser räcker inte längre till. När din partner och du bråkar om vem som ska vara hemma med barnen. Ditt privatliv har blivit en belastning. Du avbokar för att du inte längre orkar vara med i fritidsaktiviteter som du annars mår bra av. Det är allt svårare att slappna av. Hjärnan går på högvarv när du ska sova. Du vaknar nattetid och kan inte somna om. På morgonen när du vaknar är du lika trött som när du la dig.
När det här pågår över längre tid sliter du på dina inre resurser och du behöver göra förändringar för att hålla över tid. Då behöver du stresshantering.

Vilka är dina inre resurser?

Förenklat har vi en god förmåga att hantera stress på kort sikt. Vårt nervsystem är uppbyggt med hormoner som ska hjälpa oss att vid en akut farlig situation agera på automatik. 

Det kallas vårt autonoma nervsystem. Vid akut fara och hot ökar bland annat hormonen cortisol och adrenalin i kroppen. Då skärps alla våra sinnen och vår vakenhetsgrad ökar. Vi går i alarmberedskap för att kämpa, fly eller svimma utifrån hur situationen ser ut. När faran är över kommer hormonen som var aktiva att gå tillbaka och vila. Vi kan känna en enorm trötthet efteråt och vi behöver vila. Vilket vi gör. Det här är var och ens resurser som vi är födda med.

Hur kan dina resurser börja skada dig?

När du inte hinner med det du ska och tiden aldrig räcker till. Dina tankar börjar kompensera för det du inte hinner. Omgivning börjar kräva resultat som du inte har resurser till. När din situation ser ut så över en längre tid, då går aldrig dina stresshormoner tillbaka i viloläge. Under en tid känner du dig som en supermänniska och du orkar mer än du någonsin gjort. Det här är en varningsklocka. Det kan ta ett halv år, ett år eller mer men idag vet vi bland annat att du får fysiska skador i hjärnan. Ditt hjärta och dina blodkärl påverkas negativt och du kan drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Person ute i naturen

När ska du boka din stresshantering?

Ju mer ohälsosamt du lever desto närmare till att utveckla någon eller några av tidens välfärdssjukdomar har du. Vi blir allt fetare i världen på grund av hur vi lever. Allt fler av oss drabbas av diabetes, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, demens och autoimmuna sjukdomar. När du optimerar din hälsa genom en kostförändring, kosttillskott, motion, god sömn och en nikotinfrihet så kommer du hjälpa din fantastiska energikropp till läkedom och hälsa.

De flesta av oss tänker: ”Det drabbar inte mig. Jag klarar att ha många bollar i luften och det är roligt, då kan det ju inte vara farligt”. Vi är olika vi människor och ja, vi klarar olika belastningar. Hur vet du var din gräns går?

Vad kan du förvänta dig?

Vad stressar dig?

Vi hittar en lösning

Med KBT-coachande samtal tar vi reda på hur ditt liv ser ut utifrån sin helhet. Läs mer om KBT här. Vad ger dig stress och var finns förändringspotentialer? Vi skapar målsättningar. Du lär dig olika förebyggande tekniker för att hantera stress och för att varva ner. Du får även lära dig meditation utifrån vad som passar bäst för dig. Vi ser över dina motionsvanor och vid behov får du stöd i att skapa en motionsform som passar dig och ditt liv.

Du får hjälp att se mönster

Ditt sömnmönster är något som alltid står i centrum vid stresshantering. Sover du dåligt eller för lite påverkas hela ditt stressmönster negativt, vilket är viktigt att åtgärda. Vi kommer använda olika tekniker utifrån dig som person och den stressproblematik som du kommer med.

Du kommer behöva förändra ditt förhållningssätt och beteende i olika sammanhang i livet. Det kommer ge dig en förbättrad hälsa och en frihet att styra ditt liv. Du kommer inte bli en annan person, utan bara en bättre version av dig själv.

Vart ses vi?

Du kommer till oss eller så får du en zoomlänk och vi ses över nätet. Det går lika bra båda delar.

Hur lång tid tar det?

Tidsmässigt ses vi första tillfället 90 minuter och därefter 60 minuter om vi inte kommer överens om något annat. Du får räkna med att det tar minst sex sessioner. Allt beror på hur långt gången du är i din stressprocess och hur lätt du har att ta till dig nya strategier och tillåta förändringar i ditt liv.

Rekommendation

Vi rekommenderar dig den här kursen som både finns på plats och inom kort som webbkurs.

Varför?

För att optimera din hälsa och förebygga ohälsa. När du förändrar ditt välmående förändrar du dina förutsättningar till ett liv med optimal hälsa, där du är piggare, känner mer närvaro i det du gör och är mer utvilad. Du förebygger även att drabbas av livsstilssjukdomar, exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, stroke, diabetes typ 2, alzheimers och cancer.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som vill förebygga ohälsa. Till dig som känner av stress, pre utmattningssyndrom, nedstämdhet, ångest, trötthet, mindre magproblem eller mindre sömnstörningar och vill ha en förändring.

Kursen vänder sig till dig som vill förebygga ohälsa. Till dig som känner av stress, pre utmattningssyndrom, nedstämdhet, ångest, trötthet, mindre magproblem eller mindre sömnstörningar och vill ha en förändring.

Rulla till toppen