Hypnos

Hypnos betyder sömn på grekiska, men är allt utom sömn. Man försätter sig själv i ett hypnotiskt tillstånd med hjälp av olika tekniker eller blir ledd in i ett hypnotiskt tillstånd av en terapeut. Med hypnos kan vi nå en djup avslappning, som vid djupare meditation.

Vad är ett hypnotiskt tillstånd?

Det är ett tillstånd mellan vakenhet och sömn. Du befinner dig i hypnos vid flera tillfällen under en dag utan att reflektera över det.
Exempel på dessa vardagliga tillstånd är: när du håller på att somna eller när du är på gång att vakna. Då är kroppen  avslappnad och oftast tung. Man hör de vardagliga ljuden runt sig men man behöver inte bry sig om dem om det inte är något allvarligt som händer. Du kan hamna i hypnos när du kör bil när allt rullar på i lugn takt. Helt plötsligt har det gått en tid där du inte varit helt medveten, men ändå vaken och fysiskt fortsatt att köra bilen. Skulle en älg komma ut i vägen vid ett sånt här tillfälle, skulle du automatiskt reagera rätt.

Hur djupt kan man komma i hypnos?

Hur djupt man kommer i hypnos bestäms av i hur stor utsträckning man lyckas möta sig själv, släppa taget, slappna av och ge sig hän.

Vad händer i hjärnan?

I ett hypnotiskt tillstånd uppstår en balans mellan hjärnbarken och hjärnstammen vilket även leder till en stimulans av mellanhjärnans strukturer. Det här gör att hjärnan fungerar optimalt. I det hypnotiska tillståndet får vi alltså tillgång till alla resurser som finns att tillgå. I dagens snabba informationssamhälle får hjärnbarken mycket stimulans. För att skapa bättre balans i hjärnan behöver vi ge hjärnstammen så mycket stimulans som vi bara kan. Hjärnstammen är kopplad till det inre muskelläget i kroppen nära skelettet. De här musklerna ger kroppen stabilitet, balans och är aktiva vid långsamma rörelser. Här sitter all inre information från individens innersta väsen. En balans mellan dessa hjärnstrukturer får vi när vi vänder oss inåt, vilar, reflekterar och rör oss långsamt som motvikt till informationsflödet vi lever i.

Vad används hypnos till?

Det finns olika sätt att arbeta med hypnos. Jag kommer se på vilken lösning som passar bäst för dig.

Avslappnad person som blundar och håller ena handen över bröstet

Självhjälp - lyssna

Du kan använda dig av hypnos själv genom djupavslappnande meditationer för att stilla din stress. Det kan även hjälpa dig somn, djupavslappna, bli rökfri, visualisera med alla dina sinnen, tala med tillit eller hantera din rädsla.

 

Kontakta mig för att få en kostnadsfri ljudfil med kort djupavslappning.

Ett barn som håller en stor lykta

Suggetionsterapi - boka session

Du kan även boka en eller flera sessioner för suggestionterapi. Då försätter du dig själv i hypnos tillsammans med din terapeut och arbetar med lättare obalanser. Det kan vara att sluta röka, gå ner i vikt, hantera oro och rädsla eller tala inför publik. Det kan även vara lättare fobier, t.ex. flygrädsla, orm-, spindel- eller höjdfobi. Innan du börjar är det viktigt att du satt din intention. Är du redo att möta dina rädslor och släppa taget om dem?

Ljus som lyser in i en grotta

Hypnoanalys

I vissa fall behöver vi gå djupare och analysera de bakomliggande orsakerna till dina besvär.

Här kan vi tillsammans arbeta med Hypnoterapi eller KBT-terapi.

Rulla till toppen