Mindfulness

Att vara uppmärksam.

Vad innebär det att vara mindful?

Att vara mindful är att vara uppmärksam i nuet. Vilket innebär att du tar ansvar för och lägger märke till det som är viktigast i stunden. I slutänden är allt du gör, tänker och planerar något du gör i ditt nu. Det är bara i nuet du kan få något att hända. Alltså det är bara i nuet du kan samla på dig erfarenheter av det du tidigare erfarit.

Citat: ”När vi gör någonting bara för att bli färdiga med det, utan att vara uppmärksamma i nuet, då går den tiden i stort förlorad. När vi däremot gör någonting uppmärksamt äger vi tiden. Det här går att tillämpa just nu.”
Ur boken: Vem bestämmer i ditt liv? Av Åsa Nilsonne.

Läs mer här:

KBT terapi
Stresshantering 

Vad innebär mindfulnessträning?

Uppmärksamhetsträning, eller den engelska versionen mindfulnessträning, är en träning som vilken annan träning som helst. Därmed behöver du öva och öva. Till en början kan det vara svårt att vara uppmärksam i nuet och inte automatiskt följa med i tankarnas virrevarr. Tänk dig när du börjar träna en muskel som du inte tränat på länge. Till en början kan det vara trögt, tröttsamt, smärtsamt och jobbigt, vilket gör det lätt att ge upp. Däremot om man har ett träningsprogram att följa kan det bli lättare att komma igång. I de flesta fall vet man vad då vad som ska göras för att få den önskade effekten man vill ha. Således är det även med mindfulnessträningen. Du kan använda mindfulnessträning i allt du gör i vardagen om du vill. Jag som terapeut använder mig ofta av mindfulnessträning med dig som kommer till mig för KBT terapi/coaching, stresshantering eller sömnsvårigheter. Enskilt eller i grupp. 

Hur kan du använda mindfulness i din vardag?

Att vara medveten i stunden

Exempelvis har du en tvätt i tvättmaskinen. Istället för att bara hänga tvätten och tänka på allt annat som ska göras eller som du vill göra, tillåt dig att ta ett klädesplagg i taget. Medvetet skaka ut klädesplagget. Häng det medvetet noga över en lina och ta nästa plagg medvetet. Fortsätt så tills alla kläder är hängda. När tankarna vandrar iväg, se om du kan komma på det och återför tankarna och ditt medvetande till upphängningen av våta kläder. Notera sedan hur du känner dig. I början kan det vara irriterande. Med tiden får du en hjärnvila som är guld värd. Det här kan du applicera på väldigt många andra dagliga göromål.

 

Viktigt att ta hänsyn till i träningen

Att träna mindfulness innebär inte nödvändigtvis att du behöver bli lugn eller avslappnad men det kan vara en bieffekt. Det viktigaste här att vara tillåtande med dig själv i de övningar du gör. Att tillåta dig själv att hämta hem dina tankar under övningarna när de far iväg på något. Att medvetet under övningarna stanna upp innan du ändrar ställning eller kliar dig om det kliar någonstans. Att medvetet välja att stå ut med obehag och nyfiket se vad som händer. Utan att värdera, bara konstatera fakta. Att hela tiden aktivt välja dina handlingar under övningen.

”När vi börjar vara uppmärksamma på det vi gör, istället för att bara försöka få undan allting så fort som möjligt, upptäcker vi två saker. Det ena är att det inte tar längre tid, det andra att vi oftast inte blir lika trötta som tidigare.”

– Ur boken Vem bestämmer i ditt liv? Av Åsa Nilsonne.

Vilka effekter får du av mindfulnessträning?

Ta kommandot

Genom att träna uppmärksamheten i nuet kommer du att hantera olika situationer som du tidigare automatiskt skulle blivit irriterad, orolig eller stressad av.

Allt mer kommer du att ta kommandot över ditt liv i alla olika situationer. Du kommer bli mer observerande, mindre dömande, tycka om att vara ensam med dig själv, lättare vårda dina relationer, hantera konflikter, reglera känslor, kunna bättre observera situationer du hamnar i och kunna beskriva dem, prioritera. Din sömn kommer förbättras. Med tiden kommer du att Acceptera olika situationer som du inte kan påverka och ändå känna att du styr ditt liv. Listan kan göras lång och det är en träning i många dimensioner som du har användning av mindfulnessträning.

”Att vara medvetet närvarande i sitt liv är således att kunna ta tillvara det som händer. Utan att styras av slumpen, omständigheterna eller andra människor. Att kunna vara flexibel och göra det som behövs i livets olika skeden. Det är att kunna delta i det som sker och vara fullt närvarande i nuet. För att vara medveten om sina möjligheter och påverka sitt liv, men också att veta vad som inte går att påverka. Det är att veta vart du är på väg. För att veta vem som bestämmer i ditt liv.”

Ur boken Vem bestämmer i ditt liv? Av Åsa Nilsonne.

Person som blickar ut över klippor
Rulla till toppen