Coachning & Handledning

Coachningens & Handledningens idé

Är att se varje persons potential i gruppen där vi tillsammans kommer fram till kloka beslut. För att det ska ske förutsätts att det sker i dialog och att frågor som uppmanar till dialog, ställs. Coachen/Handledaren har inte alltid nyckeln till lösningen, men är den som skall vägleda så ni som coachas/handleds kan hitta nycklarna.

Att anlita en coach har blivit alltmer populärt och coachning används idag av både privatpersoner, människor i offentlig sektor och företagsvärlden. Coachen kan spela en avgörande roll i att göra dig som medarbetare, ledare, grupp framgångsrik och utvecklas samt öka förmågan att hantera förändringar och skapa ny mening.

Hur går coachning & handledning till?

Vi arbetar främst med Processhandledning som handlar om kontinuitet, så att processer har tid att uppstå, både individuellt och i gruppen. Ibland kommer även metodhandledning in i processhandledningen utifrån vilket behov de handledda uttrycker. Metodhandledning är yrkesinriktad och syftar till att hjälpa dig och arbetsgruppen att hitta pedagogiska verktyg.

Våra verktyg som vi använder

De verktyg som vi använder oss av i vår coachning och handledning är de kognitiva beteende vetenskapliga metoderna.

Vårt förhållningssätt som coach/handledare

Ni kommer att möta ett öppet och tillåtande förhållningssätt där vi tillsammans kartlägger vad ni vill använda handledningen/coachningen till. I början av varje handledning/coachning följs föregående gång upp. Vi stöttar varandra med respekt i de frågor som dyker upp och lyssnar uppmärksamt på varandra. Jag som coach kommer att balansera samtalen mellan närhet och distans och uppmuntra er till reflektion. Ni kommer att bli konfronterade genom öppna frågeställningar som kommer hjälpa er vidare i de frågor som behandlas. Ibland behöver vi perspektivbyte och det är viktigt att vi vågar använda oss av det och så för en framgångsrik coachning/handledning.

Varför står det coaching och handledning?

Jag handleder i dag många arbetsgrupper inom kommun och region. 

Handledning och coachning går i dag väldigt väl hand i hand. Därav har jag skrivit ut båda så alla ni som läser ska förstå att jag åtar mig båda dessa uppdrag utifrån vad jag beskrivit.

Uppdrag jag har och haft genom åren

Sjuksköterskegrupper inom Hemsjukvård och Öppenvårds psykiatri.
LSS grupper
Handläggargrupper inom IFO, Biståndsenheter.
Utförargrupper inom IFO
Undersköterske grupper inom Äldreomsorgen
Elevhälsor

Chefscoachning av mellanchefer inom Kommunal sektor som IFO, Äldreboende, Hemsjukvård, Korttid, LSS, Personlig ass och Hemtjänst. Rektorer.

Boka tid

Tänk dig att du köper en inre resa som du kommer ha nytta av resten av ditt liv. 

Jag vet att den investeringen är värt det.
Jag rekommenderar dig att investera minst fem tillfällen.

Jag ser fram mot att få guida dig på din inre resa
till ett välmående liv.


Välkommen!
– Helena Granvik

Rulla till toppen