Stödsamtal

När du har behov av stöd och reflektion kring livet, är det stödsamtal du ska boka.

Vad är ett stödsamtal?

Ett stödsamtal är ett icke behandlande samtal och fungerar mer som ett hantverk. Stödsamtalet är ett flexibelt samtal och utformningen anpassas utifrån en persons behov och dennes situation. En metod som används här är motiverande samtal som även kallas MI. I och med att vi har utbildning inom KBT kommer även grundläggande KBT, mindfulness, djupavslappning, hypnossuggestioner och i vissa fall energimedicin komma in som inslag och tekniker under ett stödsamtal.

Jag samarbetar även med andra aktörer som jag vet är duktiga på just stödsamtal och som har andra användbara tekniker som kan komma väl till pass.

Vad är MI – Motiverande samtal?

Motiverande samtal är en metod som försöker stärka en människas egen motivation – till exempel i en förändringsprocess. Metoden är utforskande och bygger på samarbetet mellan två individer.

När kan ett stödsamtal vara bra?

Ibland behöver vi bara stöd i livet från någon.

Uttryck dig fritt utan krav

Stödsamtal kan vara bra vid flera olika situationer i livet. I dessa samtal utgår vi ifrån vad du känner att du vill ha stöd i. Det kan vara i en kris, vid dödsfall, efter svåra besked, vid upplevt utanförskap, mobbning, kränkande särbehandling, hot och våld, sorg, arbetsrelaterade frågor, karriärbyte etc.

I den här typen av samtal kan du reflektera med någon utomstående utan att bli behandlad för en åkomma.

Ett stödsamtal är som en process där du fritt får uttrycka dig utan några större krav på framgång. Det är ett samtal där du får vara bara du och reflektera utifrån dina tankar.

Var sker ett stödsamtal?

Stödsamtal har vi på plats i Säffle, över plattformen zoom eller över telefon.

Rulla till toppen