Grupputveckling

”You must be the change you wish to see in the world.”

– Mahatma Gandhi

Grupputveckling ger DIG en dynamisk utvecklingspotential

Att få vara del av en grupp är något som ger fler nyanser av livet. Det skapar utmaningar men också stöd, tillhörighet, trygghet och en fantastisk personlig utveckling om man vill.

Grupp som tillsammans håller i en stor ljuslykta

Vad är GRUPPutveckling?

Du utvecklar dig och din arbetsgrupp till en sammansvetsad grupp, där de enskilda personerna delar samma

 gemensamma mål och förväntningar. Arbetsgruppen får utföra olika övningar som hjälper till att skapa en starkare

 gruppkänsla. Det kan även innebära handledning och coachande samtal. Ibland är temat direkt kopplat till arbetet

 men det behöver inte vara det. De band som skapas mellan individer genom teamutveckling gör det möjligt för

 personerna att utföra sin organisations arbete och mål mer effektivt.

Var sker grupputveckling?

Aktiviteterna och samtalen utförs med fördel utanför arbetsplatsen

Syftet med grupputveckling?

Det är att skapa bättre samarbeten och tillsammans uppnå de gemensamma målen man satt.

Kan arbetsledaren vara med?

Vi arbetar gärna i nära samarbete med arbetsledaren. Ofta är arbetsledaren med i de olika grupputvecklingsteamen. Ibland är det mer fördelaktigt om arbetsledaren inte är med i rummet men det är något vi kommer överens om innan.

Kontakta oss gärna för en skräddarsydd grupputveckling för dig och den grupp du är i eller leder. Vi lyssnar in era specifika behov i just er grupp. Tillsammans tar vi fram ett koncept med vår kunskapsbank av olika tekniker som ni kan läsa om här på hemsidan. Vi ser fram mot att bli kontaktade av er för en första research av just ert behov. Något vi rekommenderar er är att Läsa de olika koncept som vi satt ihop och bli inspirerade.

Coachning/ Handledning

Här finner du hur coachning och handledning ger stöd till arbetsgruppen som framgångsrikt utvecklas. Hur man som grupp ökar förmågan att hantera förändringar och skapar ny mening.

Vi coachar/handleder grupper/team i att reflektera och förstå både egna och andras roller i situationer som uppstår på arbete och i organisation. Tillsammans stärker vi samarbetet och kommunikationen i gruppen. Syftet är att nå kvalitet i möten med varandra och omvärlden. Genom att ventilera både möjligheter och svårigheter blir vi friare i att finna ny energi och alternativa strategier för vårt agerande.

Fördjupad grupputveckling

Vi har tagit fram en fördjupad grupputveckling där vi tillsammans med dig som arbetsledare skapar olika aktiviteter kring elden ute i naturen.

Här delar vi gruppens visdom med varandra för att ge nya perspektiv till den verklighet som ni arbetar med. Det vi gör här är att Vi låter var och en dela sina visioner i arbetet med varandra. Dessa Visioner får sedan uttryckas i en fysisk form som använts under tusentals år av vår ursprungsbefolkning. Det arbete vi tillsammans och var och en åstadkommer här kommer att arbeta på flera olika nivåer. Bland annat kommer vi att arbeta på ett energi plan. Med andra ord, det vi inte kommer åt med bara ord och som ligger utanför ordens och tankarnas värld kommer vi åt att arbeta med genom energiarbetes övningar. Det ger en känsla av gemenskap och sammanhang. Vilket ger er möjlighet till att bli den förändring som ni vill se i ert arbete.

Helhetshälsan

Här skapar vi strategier för en helhetshälsa för dig och dina medarbetare.

För att både din kropp och din själ ska må bra behöver du ge dem goda förutsättningar. Många gånger orkar vi inte ta hand om oss själva. Vi gör det sen, en annan gång, nästa dag, ja ofta skjuter vi det på framtiden. Det som oftast händer är att vi inte förändrar  någonting förens vi insjuknat i någon form och kroppen och själen inte orkar mer. Under vår helhetshälsodag kommer ni få kunskap om förebyggande strategier för ohälsa som stress ger i livet. Ni får ta del av fysiska övningar och knep som är användbara i vardagen. Ni får lära er sömnstrategier för att gå in i sömn och skapa de bästa förutsättningarna för en god sömn. Ni får grundläggande kost och näringsråd för en hållbar fysisk in- och utsida. Den här dagen kommer även ge er som arbetsgrupp en teamkänsla tillbaka in i er arbetsvardag.

När en hel arbetsgrupp börjar stötta varandra i en hälsoresa kallas det friskvård på bred front. Det ger en boost både individuellt, till gruppen och till organisationen som helhet. Helhetshälsan förebygger ohälsa och genererar en hållbar ekonomi på lång sikt. Just därför ska du som arbetsgivare satsa på dessa dagar för ditt team.

Paket

För dig som vill arbeta långsiktigt.

Kurs i Energimedicinsk Ledarskapsutveckling

För dig som leder personal och företag.

Du fördjupar här ditt personliga ledarskap genom energimedicinens visdom. Här ges du möjlighet till att utveckla dig själv och ditt ledarskap utifrån ditt själsliga syfte. Det du kommer få vara med om är ett personligt spirituellt växande som ger dig power, kraft och ljus att fylla ditt liv och ditt ledarskap med. Efter kursen kommer ditt ledarskap tagit ett kvantsprång och du kommer leda inifrån ditt hjärta och ut i trygghet och samtidigt se detaljer och helheten utifrån ett högre perspektiv. 

Vi kommer samlas kring elden som en central plats för delad visdom och olika ceremonier under kursen.
Deltagare 1-10 personer.

Despacho för ledarteamet/ arbetsteamet

Ta ditt team till en ny nivå med hjälp av energimedicinens kraftfulla och vackra Despacho.

Vi skapar en Despacho tillsammans med arbetsteamet, ledarteamet för en förändring, nystart, samanhållning. Det ger möjlighet till framgång i det arbete ni utför.

Ni stärker intentionen till det ni arbetar för som ger er rätt fokus på det ni vill uppnå. Var och ens styrkor kommer stärkas till teamets bästa.

 

BOKA TID

Tänk dig att du köper en inre resa som du kommer ha nytta av resten av ditt liv.

Jag vet att den investeringen är värt det.
Jag rekommenderar dig att investera minst fem tillfällen.

Jag ser fram mot att få guida dig på din inre resa
till ett välmående liv.

Välkommen!
– Helena Granvik

Rulla till toppen