KBT - Kognitiv beteendeterapi

Välkommen till en lösningsfokuserad terapi!

Vad är KBT?

Förenklat kan man säga att KBT nu mera är ett samlingsbegrepp där flera behandlingsformer ingår. KBT har kommit att bli allt mer effektivt och möjliggör hjälp inom flera områden. Exempelvis används  ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och MI (Motiverande samtal)inom KBT paraplyet. Medans andra vågens KBT har även utvecklat terapiformer där mindfulness, acceptans, compassion och schematerapi får en större roll i behandlingen.

Hur går samtalen till?

I KBT-samtal finns hela tiden ett samspel mellan behandlaren och dig som klient. Med andra ord ska samtalen vara aktiva och hela tiden söka efter lösningar. Därför utgår vi från nutid och framåt. Men när det behövs går man kortare igenom dåtid, för att sedan återgå till nutid där vi kan förändra inför framtiden.

Du får KBT-verktyg som hjälper

Dessa verktyg tas fram under terapin och utvärderas mellan sessionerna. Därmed är Syftet att du efter avslutad terapi nästan automatiskt ska kunna använda dig av dina nya verktyg. Det kommer hjälpa dig att minska, eller helt undanröja det som tidigare varit problematiskt. Med andra ord kommer du ha gjort en beteendeförändring.

Var sker KBT-terapi?

Vi träffas över plattformen zoom eller i terapirummet i Säffle.

KBC - Kognitiv Beteendecoaching

Vad är KBC?

KBC står för Kognitiv Beteendecoaching. Det är ett samtal mellan en coach och dig som ledare, personal, idrottsutövare, grupp etc. KBC ger ett effektivt stöd till problemlösning och personlig utveckling oavsett vem du är.

Hur kan en psykologisk coach vara till stöd i din utveckling?

Genom att använda psykologisk coachning flyttar vi nu fokuset fån psykisk sjukdom och sådant som går illa till att uppmärksamma psykiskt välbefinnande. Härmed kommer coachen att stimulera till utveckling av personens tankar, känslor och beteenden enskilt eller i grupp. Genom Kognitiv beteende coaching skapas personliga värden  och coachens uppgift är att identifiera behovet av coaching, att identifiera problem eller önskan, att motivera till aktiv inlärning som ska leda till nya kunskaper. Coachen instruerar, vägleder, undervisar, tränar och stöttar individer till att utföra ev hemuppgifter som behöver tränas på.

Kan KBC användas i gruppcoaching?

Det går utmärkt och ger ett bra stöd till dig som enskild individ och till hela gruppen. Gruppcoaching ger hela din grupp möjligheten att skapa trygga relationer. En trygg grupp medför att var och en tar ansvar för att skapa respekt för sig själv och kollegors legitimitet. Där gruppen fokuserar på vad som kan förändras utifrån de ramar arbetsgivaren upplåtit. Genom det här skapar vi förutsättningar till en god arbetsmiljö utifrån de förutsättningar arbetsgruppen har. I ljuset av att ta upp det som skaver och tillsammans ge stöd till förändring eller acceptans ger lättnader och gör skillnad för alla inblandade.

Var sker KBC-coaching?

Enskild coaching har jag möjlighet att utöva över plattformen zoom, telefon eller på plats i Säffle. En gång i månaden tar jag även emot klienter i Strömstad.

Gruppcoaching sker över zoom eller någon annan plattform som din verksamhet har. Jag kan även komma till er efter överenskommelse.

Boka tid

Tänk dig att du köper en inre resa som du kommer ha nytta av resten av ditt liv. 

Jag vet att den investeringen är värt det.
Jag rekommenderar dig att investera minst fem tillfällen.

Jag ser fram mot att få guida dig på din inre resa
till ett välmående liv.


Välkommen!
– Helena Granvik

Rulla till toppen