Coaching/Handledning

Må bättre och uppnå den förändring du vill!

Varför ska du välja en personlig coach?

Med en personlig coach får du möjlighet att komma vidare i din utveckling som ledare/chef eller hjälp med att ta dig an en livsstilsförändring. Tillsammans med din coach kommer du möta dina vardagliga utmaningar med nya ögon. Du kommer hantera de motgångar du möter med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du kommer stärka din självkänsla och få verktyg till att våga ta nödvändiga steg mot önskad förändring.

Vad är coachning?

Coaching handlar om att hjälpa andra till att hjälpa sig själva – att bidra till att du mår bättre och uppnår den förändring du vill ha. Du coachas till att själv skapa dina möjligheter.

Vart arbetar vi?

Vi arbetar i mottagningsrummet, över zoom eller över telefon. Här använder vi det som passar dig bäst. Det kan exempelvis vara walk and talk. Jag har coachat många ledare och person som vill göra livsstilsförändringar och oftast har vi träffats över zoom vilket gått utmärkt.

Vilken är din roll i coaching?

Du är den viktigaste i rummet och det är utifrån din intention vi arbetar. Du besitter unika kunskaper och erfarenheter från livet som tydliggörs. Din roll är att våga vara transparent och sann mot dig själv och din coach. När du är det kommer din coaching ge dig mer än vad du kan föreställa dig.

Vilken är coachens roll?

Coachen ser till att du omsätter den kunskap du får i verkligheten för att få goda resultat. Som coach fokuserar vi på att skapa ett psykiskt välbefinnande så det blir lättare för dig att få saker och ting bra. Vi fokuserar på vad du kan påverka för ett inre välmående och en ökad självkänsla. Det kommer ge påtagliga resultat för både dig själv och din omgivning. 

Rulla till toppen